Dřevostavby - postavte rychle a ekonomicky

Co je to dřevostavba?

Tyto stavby mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti, proto jsou tyto domy často stavěny jako nízkoenergetické nebo dokonce jako domy pasivní.

Další výhoda dřevostavby je v rychlosti výstavby, kterou zděné stavby nemůžou dosáhnout, jelikož výstavba takového domu se provádí takzvaným mokrým procesem, kde se musí čekat na vysychání použitých materiálů. Při tomto mokrém procesu výstavby, který se u nás stále často provádí zděním na maltu, dochází k obohacení konstrukce vlhkostí několikanásobně převyšující úroveň vlhkosti ustálené po několikaletém užívání domu. Když při stavbě zdivo ještě zmokne, zvýší se tak zvaná zabudovaná vlhkost a dům do přirozeného stavu vysychá i řadu let. Tato vlastnost je jednou z nejvýraznějších slabin homogenních zdících materiálů. proto je život v dřevěném domě POCITOVĚ VELMI PŘÍJEMNÝ. Stěny nechladí, prostor je rovnoměrněji ohřívaný a náběh teploty je velmi rychlý, protože u dřevostavby vytápíme ekonomicky rovnou vnitřní objem vzduchu, teplo se nám neukládá nejdříve do těžkých konstrukcí jako u zděných staveb.

Dřevostavby

Stavby ze dřeva jsou stavby z jediného masově použitelného a plně obnovitelného tuzemského materiálu. V současnosti máme dvojnásobnou rozlohu lesů než za první republiky. Roční přírůstky jsou stále vyšší než plánovaná těžba. Takže o poškozování životního prostředí nebo neúměrném kácení nemůže být řeč. Statistická životnost dřevostaveb se uvádí 80 až 100 let. Pro výrobu jednoho průměrného dřevěného rodinného domu se spotřebuje asi 65 metrů krychlových dřeva ve formě kulatiny. Jestliže každou vteřinu přiroste v ČR asi půl kubíku dřeva, pak netrvá ani dvě minuty, než v lese vyroste materiál na jeden dřevěný rodinný dům. Proto jsou dřevostavby velmi šetrné k životnímu prostředí.

Častou otázkou je hořlavost dřevostavby. Ale dřevostavba musí splňovat stejné požární normy a předpisy, jako stavby z jiných materiálů, takže pokud je správně navržena a postavena, není zde větší nebezpečí než u jiných staveb. Jen takovou malou poznámku - málokdo ví, že dřevo má v masivní formě větší požární odolnost než např. ocel. Ještě jste si nevšimli, že z požářiště trčí ohořelé krovy a strop z ocelových "íček" se propadnul? Při požáru je nejnebezpečnější vzplanutí interiéru. Dřevo hoří, ale moderní dřevěné konstrukce jsou velmi odolné vůči požáru. Zuhelnatělá povrchová vrstva na nosných prvcích brání dalšímu ohoření.

Další věc, na kterou se lidé hodně ptají, jsou škůdci a hniloba. Pokud je stavba správně navržena a zrealizována, nehrozí ani v tomto směru žádné nebezpečí. Návrhem konstrukce, volbou detailů a dalších materiálů, např. sádrovláknitých desek či desek OSB, které se v sendvičových stavbách používají, volbou lepených profilů tzv. KVH spolu s doplňkovým využitím impregnace (sloužící zejména v první době stabilizace domu po realizaci, než budou v domě ustáleny vlhkostní a teplotní poměry, než si stavba takříkajíc lidově sedne) je stavba dostatečně chráněna.

Co se týče pevnosti dřevostaveb, platí pro ně stejná pravidla, jako pro domy jiných konstrukcí. Stavbu je nutno doložit statikou, která prokáže, že je dostatečně nosná. A pokud se podle takto doloženého projektu stavba postaví, nemůže se stát, že by byla uvedenými vlivy poškozena. Samozřejmě za předpokladu, že sníh či vítr podstatně nepřekročí normové hodnoty, které se ale stále zpřísňují. Pokud hovoříme o pevnosti, připomeňme si i všeobecně málo známý fakt, že například dřevo kolmo k vláknům má větší pevnost v tlaku než prostý beton.

Díky flexibilitě konstrukčních systémů lze každou dřevostavbu individuálně přizpůsobit nejen požadavkům stavebníka, ale také parametrům pozemku. Nespornou výhodou pro rozvod vody a elektroinstalace, je ve snadné montáži v prostoru mezi vnitřním konečným obkladem např. ze sádrovláknitých desek a nosnou konstrukcí, kde odpadá narušení hlavní konstrukce zasekáváním do zdiva. O pořádku ani nemluvě. Protože stěny jsou ve srovnání se zděnými technologiemi o poznání tenčí, může dřevostavba nabídnout v průměru až o deset procent větší obytný prostor při stejné zastavěné ploše. Variabilní je také ztvárnění fasády - dřevostavba totiž může na první pohled vypadat jako běžný rodinný dům s minerální omítkou.